ilmu pelet perangsang birahi

PELET PULUNGSARI Niyatingsun amatek ajiku si Pulunggana Pulungsari, mijil sing sanubari, mubyar tengahing dhadhaku, wong sing mulat teka welas teka asih, asih saking karsaning Allah”. Donga punika kawaos yen badhe kesah nyambut damel, njalari kinasihan ing lurahipun lan sinuyudan ing kareh-rehanipun. Lampahipun : siyam 14 dinten lan patigeni sadinten sadalu. Iklan